credit Tripideals

Met Tripideals zullen we de kans om een ​​lading terug tot 5% van het bedrag dat u betaalt aan de dealer ontvangen. Zo kunt u geld besparen op de volgende deal!
credits: 0.00

Mijn Reserveringen

Inloggen om uw boekingen te bekijken

Privacy policy

Tripideals s. r. r. l., gevestigd te Via Stretta 32,25128 Brescia, is bevoegd tot het verzamelen van persoonsgegevens (naam, achternaam, e-mailadres, enz.) met betrekking tot de Gebruiker en door hem/haar verstrekt ten tijde van de registratie, alsmede gegevens verkregen bij bezoeken en navigatie op de website tripideals. com (Website). De verzamelde persoonsgegevens worden gebruikt in overeenstemming met de bepalingen van het "Wetsbesluit 30 juni 2003, n. 196 Code betreffende de bescherming van persoonsgegevens".

Persoonlijke gegevens die door de gebruiker worden meegedeeld, worden als vertrouwelijk beschouwd. Zij zullen alleen met uitdrukkelijke toestemming van de Gebruiker aan derden worden doorgegeven of indien de openbaarmaking noodzakelijk is voor het identificeren, oproepen of vervolgen in geval van schending van de rechten van Reisideeën of derden, in het bijzonder indien de Gebruiker gebruik maakt van de Website om informatie of inhoud te verspreiden die verboden is onder deze algemene voorwaarden.

De Gebruiker erkent echter dat het niet mogelijk is om absolute veiligheid bij de overdracht van gegevens via internet te garanderen. Bijgevolg worden persoonsgegevens uitsluitend onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de Gebruiker doorgegeven en kunnen reisideeën niet aansprakelijk worden gesteld voor problemen in verband met de overdracht van gegevens door de Gebruiker, in het bijzonder in geval van verlies van gegevens of piraterij door een derde partij.

Tripideals heeft het recht om persoonlijke gegevens voor u te verwerken:
de gevraagde diensten verlenen.
informatie te verstrekken en/of mededelingen over de dienst te doen.
voorzien in boekhoudkundige en fiscale verplichtingen.
de daders van strafbare feiten alleen op te sporen in het geval van specifieke verzoeken en voor rekening van de bevoegde autoriteiten, de in wet- en regelgeving vastgelegde verplichtingen na te komen.
informatie en/of aanbiedingen te verstrekken over diensten die Tripideals s. r. l. en/of gelieerde en/of gecontroleerde ondernemingen, alsmede zakenpartners en uitbesteders die geacht kunnen worden van belang te zijn voor de Gebruiker, zonder dat dit de overdracht van persoonsgegevens aan derden tot gevolg heeft.
de kwaliteit van de aangeboden diensten te controleren en ook de service na verkoop aan te bieden.
communicatie en informatie van reclame-uitingen en -voorlichting met betrekking tot producten en initiatieven van haarzelf en van derden.
marktonderzoeken en statistieken, marketing en voorkeuren op het gebied van diensten en producten te verrichten.
bescherming van de rechten van Tripideals s. r. l. in gerechtelijke procedures.
het beheer van haar relaties met de Gebruikers van de Website, alsook voor controledoeleinden en om eventuele misbruiken te voorkomen.

Tripideals behoudt zich het recht voor om persoonsgegevens te verzamelen, te verwerken en te analyseren voor onderzoeksdoeleinden en statistische doeleinden (aantal en frequentie van bezoeken aan sites, aantal bezoekers, type gebruikers, bezochte pagina' s, enz.

Voor diensten die door derden worden aangeboden via een op de Website beschikbare link is de derde partij als enige verantwoordelijk voor het verzamelen en verwerken van aan de Gebruiker verstrekte persoonsgegevens. Reisideeën verzamelen of bewaren de gegevens die de gebruiker bij die gelegenheid heeft verstrekt niet.

De gebruiker heeft het recht om kosteloos toegang te krijgen tot de hem/haar betreffende persoonsgegevens en om te verzoeken deze te corrigeren of te verwijderen indien blijkt dat ze onjuist, onvolledig of irrelevant zijn. Als u van dit recht gebruik wilt maken, neemt u dan schriftelijk contact met ons op en voegt u een fotokopie van een identiteitsbewijs toe aan het volgende e-mailadres: info@tripideals.com

U erkent dat cookies op de harde schijf van uw computer kunnen worden opgeslagen om informatie over uw bezoeken aan de Website te registreren. Cookies maken het mogelijk om de Gebruiker te herkennen en het gebruik van de Website te vergemakkelijken en aan te passen door het onthouden van bepaalde parameters. Cookies worden met name gebruikt om informatie te verkrijgen over de geraadpleegde pagina's en de data en tijdstippen van raadpleging. De gebruiker kan te allen tijde de registratie en opslag van cookies op zijn computer verhinderen door de bijbehorende optie in de navigatiesoftware uit te schakelen. Bepaalde functies van de Website vereisen echter wel het gebruik van cookies.