Tripideals kredytowe

Z Tripideals będziemy mieli szansę na otrzymanie opłaty powrotem do 5% kwoty, którą płacisz sprzedawcy. Więc można zaoszczędzić na następnym rozdaniu!
Kredyty: 0.00

Moje zastrzeżenia

Zaloguj się, aby przeglądać rezerwacje

Privacy policy

Tripideals s. r. l., z siedzibą w Via Stretta 32,25128 Brescia, jest upoważniony do zbierania danych osobowych (imię, nazwisko, nazwisko, adres e-mail itp.) dotyczących Użytkownika i dostarczonych przez niego w momencie rejestracji, jak również danych uzyskanych z odwiedzin i nawigacji na stronie tripideals. com (Website). Zebrane dane osobowe są wykorzystywane zgodnie z przepisami zawartymi w "Dekrecie ustawodawczym z dnia 30 czerwca 2003 r. nr 196 Kodeks ochrony danych osobowych".

Dane osobowe przekazywane przez Użytkownika są traktowane jako poufne. Przekazywane są one osobom trzecim wyłącznie za wyraźną zgodą Użytkownika lub jeżeli ujawnienie jest niezbędne do zidentyfikowania, wezwania lub ścigania w przypadku naruszenia praw Tripideals lub osób trzecich, w szczególności jeśli Użytkownik korzysta z Serwisu w celu rozpowszechniania informacji lub treści zabronionych zgodnie z niniejszymi ogólnymi warunkami.

Użytkownik przyjmuje jednak do wiadomości, że nie jest możliwe zagwarantowanie absolutnego bezpieczeństwa przesyłu danych przez Internet. W związku z tym, dane osobowe są przekazywane na wyłączną odpowiedzialność Użytkownika i Tripideals nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek problemy związane z przekazywaniem danych przez Użytkownika, w szczególności w przypadku utraty danych lub utraty strategii przez osobę trzecią.

Tripideals ma prawo do przetwarzania danych osobowych dla Ciebie:
świadczyć żądane usługi.
udzielać informacji i/lub wysyłać komunikaty dotyczące usługi.
przewidywać wszelkie zobowiązania księgowe i podatkowe.
śledzenie sprawców wszelkich przestępstw jedynie w przypadku szczególnych wniosków i w imieniu właściwych organów, wykonuje obowiązki przewidziane przepisami ustawowymi i wykonawczymi.
dostarczać informacji i/lub ofert dotyczących usług, które Tripideals s. r. l. i / lub spółek zależnych i/lub kontrolowanych, jak również partnerów biznesowych i outsourcerów, które mogą być uważane za interesujące dla Użytkownika, bez powodowania przekazywania danych osobowych osobom trzecim.
weryfikować jakość oferowanych usług, a także oferować usługi posprzedażne.
wysyłać komunikaty i informacje o charakterze reklamowym dotyczące produktów i inicjatyw osób trzecich i własnych.
spełniają badania rynku i statystyki rynkowe, marketing i preferencje w zakresie usług i produktów.
ochrona praw Tripideals s. r. l. w postępowaniach sądowych.
zarządzanie relacjami z Użytkownikami Serwisu, jak również w celu kontroli i regularności ewentualnych nadużyć.

Tripideals zastrzega sobie prawo do gromadzenia, przetwarzania i analizowania danych osobowych w celach badawczych i statystycznych (liczba i częstotliwość odwiedzin na stronach, liczba odwiedzających, rodzaj użytkowników, odwiedzanych stron itp.

W przypadku usług oferowanych przez osoby trzecie, za pośrednictwem łącza dostępnego w Serwisie, osoba trzecia ponosi wyłączną odpowiedzialność za zbieranie i przetwarzanie danych osobowych przekazanych Użytkownikowi. Tripideals nie gromadzi ani nie przechowuje danych przekazanych w tym czasie przez Użytkownika.

Użytkownik ma prawo do bezpłatnego dostępu do danych osobowych, które go dotyczą, oraz do żądania ich sprostowania lub usunięcia, jeżeli okażą się one nieprawidłowe, niekompletne lub nieistotne. Aby skorzystać z tego prawa, należy skontaktować się z nami pisemnie i dołączyć kserokopię dokumentu tożsamości na adres e-mail: info@tripideals.com

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że pliki cookie mogą być przechowywane na dysku twardym komputera w celu nagrywania informacji o odwiedzinach na stronie internetowej. Pliki cookie umożliwiają rozpoznanie Użytkownika oraz ułatwiają i dostosowują korzystanie z Serwisu poprzez zapamiętywanie określonych parametrów. Pliki cookie są wykorzystywane w szczególności do uzyskiwania informacji o odwiedzanych stronach oraz terminach i godzinach konsultacji. Użytkownik może w każdej chwili zapobiec rejestracji i zapisywaniu plików cookie na swoim komputerze poprzez wyłączenie odpowiedniej opcji w programie nawigacyjnym. Jednakże niektóre cechy Witryny mogą wymagać używania plików cookie.